Institutul de Psihiatrie Socola angajează asistenți medicali generaliști debutanți

Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi organizează în conformitate cu prevederile H.G.nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea a 4 posturi de Asistent medical generalist debutant cu studii postliceale si 1 post de Asistent medical generalist cu studii postliceale.

Condiţii specifice pentru participarea la concurs:

Pentru posturile de asistent medical debutant(studii postliceale):
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
– diploma de bacalaureat;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
– aviz de liberă practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. valabil;
– poliță asigurare malpraxis, în termen;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R;
– fără vechime;
– taxa de inscriere 150 de lei;

Pentru postul de asistent medical generalist(studii postliceale):
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
– diploma de bacalaureat;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
– aviz de liberă practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. valabil;
– poliță asigurare malpraxis, în termen;
– adeverinta pentru participare la concurs eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R;
– minim 6 luni vechime in specialitate;
– taxa de inscriere 150 de lei;

14.11.2023 Publicare anunt
15.11.2023 – 28.11.2023 Perioada de depunere dosare de concurs
29.11.2023 – 04.12.2023 Selecția dosarelor
05.12.2023 ora:12:00 Termen afișare rezultate selecție dosare
06.12.2023 ora:12:00 Termen depunere contestații selecție dosare
07.12.2023 ora:12:00 Termen afișare rezultate contestații selecție dosare
14.12.2023 ora:09:00 Proba scrisă
15.12.2023 ora:13:00 Termen afișare rezultate proba scrisă
18.12.2023 ora:13:00 Termen depunere contestații proba scrisă
19.12.2023 ora:13:00 Termen afișare rezultate contestații proba scrisă
20.12.2023 ora:09:00 Proba interviu
21.12.2023 ora:12:00 Termen afișare rezultate proba interviu
22.12.2023 ora:12:00 Termen depunere contestații proba interviu
27.12.2023 ora:12:00 Termen afișare rezultate contestații proba interviu
27.12.2023 ora:13:00 Afișare rezultate finale concurs

Bibliografia, tematica și fișa postului se află afișată pe site-ul unității: www.socola.eu.
Relaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul unității: www.socola.eu, adesa de e-mail: runos@socola.eu sau la Serviciul RUNOS al Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi, telefon 0374770477 interior 303 între orele 09.00 – 12.00.

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *