Depăşiri ale valorilor maxime admise ale calității aerului în Iași

Depăşiri faţă de limita admisă la indicatorul particule în suspensie PM10!

În luna ianuarie 2024, monitorizarea calității aerului de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi, prin intermediul reţelei automate de monitorizare din judeţ, evidenţiază depăşiri faţă de valorile maxim admise. Este vorba de 3 depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane (50 μg/m3) la indicatorul PM10 în stația de fond urban IS-2 Decebal-Cantemir, 4 depășiri în stația de fond suburban IS-5 Tomești și 7 depășiri înregistrate cu autolaboratorul IS-M1 Podu de Piatră.

Depășirile au fost înregistrate pe 01.01.2024 și în intervalele 10-11.01.2024, 30-31.01.2024. Cauzele posibile ale depăşirilor sunt arderile rezidențiale în gospodăriile populației pentru încălzire și prepararea hranei, traficul rutier, precum și alte surse locale de emisii de poluanți atmosferici specifice zonelor în care sunt amplasate stațiile (ex. artificiile din noaptea de revelion). Creșterea valorilor concentrațiilor a fost favorizată și de condițiile meteo specifice sezonului rece, când temperaturile sunt scăzute (și cresc arderile pentru încălzire), se intensifică fenomenele de inversiune termică, calm atmosferic și ceață ce cauzează acumularea și menținerea la sol a poluanților.

Valorile maxime ale mediei zilnice la indicatorul PM10 măsurat automat (metodă cu rezultate echivalente cu determinările gravimetrice) au fost înregistrate pe 10.01.2024: 127,82 µg/m3 în Podu de Piatră (autolaborator), 87,94 µg/m3 în staţia de fond urban IS-2 Decebal Cantemir și 71,57 µg/m3 în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti.

Pentru indicatorul PM2,5:

  • începând cu ianuarie 2024, se fac măsurători gravimetrice și în stația IS-6 Bosia-Ungheni (pe lângă cele din IS-2 Decebal-Cantemir). Instalat în octombrie 2023, verificat, testat și calibrat până la finalul anului trecut, prelevatorul gravimetric pentru PM2.5 din stația IS-6 furnizează date în regim continuu de la începutul lui 2024, date ce vor fi luate în calcul la evaluarea calității aerului.
  • în luna ianuarie s-a constatat o evoluţie similară celei pentru PM10, respectiv valorile concentraţiilor medii zilnice de PM2,5 şi PM10 au acelaşi trend, cresc simultan pe acelaşi interval de timp. Media lunii ianuarie pentru PM2,5 gravimetric a fost de 20,13 μg/m3  în IS-2 și 21,11 μg/m3  în stația IS-6 (valoarea limită anuală: 25 μg/m3).

În luna ianuarie 2024, Staţiile IS-1 Podu de Piatră, IS-3 Oancea-Tătăraşi și IS-4 Aroneanu au fost închise din motive tehnice, iar în stația IS-6 Bosia-Ungheni nu s-au facut determinări de PM10 automat, analizorul fiind defect. Pentru a acoperi zona Podu de Piatră, din iunie 2023, în proximitatea stației IS-1, a fost pus în funcțiune autolaboratorul.

Calitatea aerului în timp real poate fi urmărită pe http://calitateaer.ro.

sursa – AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *