APM Iași – Bilanțul activității de reglementare în 2023: avize, acorduri și autorizații de mediu

APM Iași – Bilanțul activității de reglementare în 2023: avize, acorduri și autorizații de mediu!

97,35 % din totalul solicitărilor au fost soluționate, restul fiind, la sfârșitul anului, în diferite
stadii de evaluare. Pe parcursul anului 2023, la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași s-au înregistrat 3824 solicitări pentru reglementarea, din punct de vedere al protecției mediului, a planurilor,
proiectelor și activităților economice. 97,35 % din aceste solicitări au fost soluționate prin parcurgerea etapelor procedurale și emiterea actelor de reglementare prevăzute de lege, după
cum urmează:


 140 acte pentru planuri/programe (PUZ-uri, PUG-uri, amenajarea teritoriului, strategii
diverse) din care: 14 avize de mediu (cu procedură completă), 66 Decizii ale etapei de
încadrare și 60 de Clasări;
 2563 acte pentru proiecte de investiții (constructii rezidențiale/industriale,
infiintare/extindere rețele de utilităti, energie verde, împăduriri, infrastructura pentru
gestionarea deșeurilor etc.): 11 Acorduri de mediu (cu procedură completă), 231 Decizii
ale etapei de încadrare și 2321 Clasări;
 1020 acte pentru activități economice ce necesită autorizații de mediu conform legii: 230
autorizații de mediu noi, 2 autorizații integrate, 52 de revizuiri, 736 de vize anuale pentru
autorizațiile de mediu valabile.

Prin aceste acte de reglementare, prin măsurile și condițiile incluse în acestea, ne asigurăm de
faptul că planurile/proiectele/activitățile supuse reglementării sunt în concordanță cu
obiectivele de mediu, se respectă prevederile legislației în vigoare și se asigură un grad eficient
de protecție a factorilor de mediu.

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *